Geef jij je kinderen zak- of kleedgeld zodat ze kunnen leren met geld om te gaan?

Onze kinderen kregen geen zakgeld. Het kwam er gewoon niet van. Ergens zat er een overtuiging in mij die botste met de overtuiging dat het goed zou zijn voor de opvoeding. Sterker nog, ik geloof niet dat het geven van zakgeld heel erg bepalend is voor de werkhouding als volwassene.

Geld komt zo maar ‘uit de muur’

Ik heb nog een andere overtuiging. Namelijk dat kinderen opgroeien met ‘zien dat geld gewoon zo maar uit de muur komt’. Als klein kind stonden ze naast me, als ik geld pinde bij de automaat.

Dit heeft, geloof ik, een sterker effect heeft op toekomstig gedrag, dan wij ons realiseren. Ik geloof namelijk dat hierdoor de relatie tussen ‘geld’ en ‘werken voor geld’, meer wordt losgekoppeld.

De waarde van geld

Is het goed of slecht dat geld wordt losgekoppeld van werken om je geld te verdienen?

Zonder hier verder nu in detail op in te gaan en allerlei andere beïnvloedingsfactoren mee te nemen, maak ik een grote sprong naar het hier en nu.

Geld en vertrouwen

Als het klopt dat geld steeds meer wordt losgekoppeld van ‘geld verdienen door hard te werken’, krijgt het een andere waarde. En wat mij betreft is de waarde van geld veranderbaar. Het kan zomaar een andere waarde krijgen. Of niet zomaar, maar toch redelijk snel. Sneller dan we denken, misschien.

Zeker als er wezenlijke zaken zijn die ‘geld’ overstijgen, zoals de gezondheid, loyaliteit, saamhorigheid, liefde.

Hoop

Ik hoop dat we na de Corona-periode de meer wezenlijke zaken in het leven weer boven geld gaan plaatsen.

Ik weet dat een deel van de mensheid weer zal ‘terugvallen’ in oud gedrag. Maar bij een deel, is er in deze tijd zeker iets moois wakker gemaakt. Iets dat niet zo maar weer in slaap valt.

Dus: Geld geven aan Spanje, Italië, Afrika…? Ik zeg: JA !!!