Werkwijze & Visie

Werkwijze

 • Er midden in staan
 • Intuïtief weten waar beweging mogelijk is
 • Op natuurlijke wijze inbreng van eigen levenservaring, theorie en oefeningen
 • Scherpe feedback, diepgaand met respect
 • Positief gericht, met plezier

Het traject

 • Maatwerk, een inschatting van inhoud en aantal sessies in de intake
 • In het proces bepalen we samen elke keer de volgende stap
 • Efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd
 • Twee vliegen in één klap: inhoudelijk stappen zetten en tegelijkertijd bouwen aan zelf- en teamontwikkeling.
 • Klaar is klaar, ook als dit al na een eerste bijeenkomst is

Procesbegeleiding Samenwerking, Visievorming, Organisatie Ontwikkeling
Overzichtelijk, kort en bondige aanpak

 • Wat is de gewenste situatie?
 • Wat doen we al wat goed werkt?
 • Wat kunnen we nog meer doen?

Coaching en Training Gedragontwikkeling naar nog meer daadkracht !!
Diepgaand en oplossingsgericht

 • Wat is het gewenste gedrag?
 • Wat kunnen we versterken?
 • Wat mogen we loslaten?

Ervaring & Visie

Ervaring
Met een achtergrond als Personeel & Organisatiedeskundige in de profitsector, onderwijs, zorg, overheid en docentschap aan de Wageningen Universiteit, begeleid ik als coach, adviseur, trainer en procesbegeleider sinds 2006 bij ontwikkelingsvraagstukken van managers, medewerkers, teams en organisaties.

In de dagelijkse praktijk coach ik managers en medewerkers bij leiderschap- of loopbaanvraagstukken, adviseer organisaties bij cultuurtrajecten, observeer vergaderingen en geef feedback op persoonlijk- en teamniveau. Ik begeleid teams die meer uit hun samenwerking willen halen. Of ben voorzitter van teambijeenkomsten om bijvoorbeeld gezamenlijk een visie te bepalen.

Kernwoorden opleiding: bedrijfskunde, arbeidssociologie, psychologie, oplossingsgericht coaching & management, complexiteitstheorie, systemische familie- en organisatie opstellingen, groepsdynamiek.

Visie & Missie
Werken vanuit passie brengt ons veel. En er zijn nog oneindig veel potentiële mogelijkheden te ontdekken. Gedragspatronen die ons onbewust en bewust gevangen houden kosten onnodig veel energie. Ons gedrag komt nog regelmatig voort uit (illusionaire) verlangens en angst. Ontwikkelingstrajecten lopen beter als we in staat zijn deze verstarrende gedragingen los te laten.

Dit betekent ook een concrete beleving van de gewenste toekomst. Waar staan we voor? Wat is onze visie, onze strategie? Hoe willen we samenwerken? Hoe scherper de gewenste situatie is, hoe gemakkelijker we elkaar feedback kunnen geven en kunnen helpen daadkrachtig te zijn.

Onze wereld is complex en de voorspelbaarheid klein. Dus meebewegen, zonder je eigen grenzen te overschrijden, betekent bewust voelen wat je écht belangrijk vindt. De impulsen volgen die voortkomen uit onze drijfveren. Hoe meer ons gedrag voortkomt uit deze triggers, hoe meer daadkracht, vanzelfsprekendheid, vertrouwen en geluk we ervaren.

In échte dialoog met elkaar, verdwijnen ‘als vanzelf’ spanningen, eilandjespolitiek, machtspelletjes en verstarrende regelgeving. Ik ben erg gedreven om mijn persoonlijke ervaringen in te zetten om deze dialoog te faciliteren. In de vorm van een gesprek met jezelf: waar sta en ga ik voor… Én in de vorm van een gezamenlijk gesprek: om elkaar beter te leren kennen en gebruik te maken van de collectieve intelligentie. Samen weten we meer en kunnen we meer.

Werkwijze
Mezelf zijn en datgene doen wat ik graag wil, vind ik belangrijk. Ik zet mezelf niet graag op een voetstuk. Mijn rugzak met theorieën, instrumenten en levenservaring helpt om op een spontane, natuurlijke manier, datgene te doen wat past bij de ontwikkelbehoefte van anderen. Dit helpt om een open, inspirerende en gezellige sfeer tijdens de begeleiding te krijgen. Het liefst bouw ik samen de brug terwijl we er overheen lopen.

We observeren, luisteren, reflecteren en confronteren respectvol. Hierbij stimuleer ik om intuïtie en gevoel te gebruiken. Mijn feedback is scherp en met gerichte vragen zien we gemakkelijker door de bomen het bos. Zo komen we snel tot de kern.

Oplossingsgericht werken
Bij ontwikkelingstrajecten is het niet altijd nodig om als coach ‘van buiten’ uitvoerig te analyseren wat allemaal fout gaat. Ik ga er midden in staan. Intuïtief weet ik wat er speelt en wat in beweging kan worden gezet. En samen weten we heel veel. In gesprek met elkaar creëren we nieuwe referentiekaders. Dit geeft een scherpe of andere kijk op de zaak. Hierbij leidt het (her)ontdekken van krachtbronnen tot het verleggen van grenzen en meer daadkracht.

Het doel maken we concreet en aantrekkelijk zodat het praktisch en efficiënt blijft. We belichten wat er al bijdraagt aan de gewenste situatie. Deze positieve insteek leidt tot meer creativiteit en ondernemerschap. Echte zin om ‘aan te pakken’.

Dialoog
Vaak vervallen we met elkaar in een discussie, of zorgt de hoge werkdruk voor problemen in onderlinge contacten en samenwerking. De term dialoog wordt vaak gebruikt voor een gesprek waarbij we extra alert zijn op:

 • écht luisteren en doorvragen wat de ander bedoelt
 • samen reflecteren op de samenwerking en communicatie
 • zeggen wat je echt voelt
 • open staan voor feedback
 • authentiek, jezelf zijn

Dialoog stimuleert zelfsturing en zelforganisatie. Ze biedt meer ruimte voor zelfonderzoek, dan in een discussie. Er zijn meer stiltemomenten. Het proces verloopt rustiger omdat er écht geluisterd wordt. Omdat de dialoog meer van ‘binnenuit’ komt, meer voortkomt uit de diepere drijfveren, leidt ze tot concretere en beter gedragen visies, normen en richtlijnen. En dit leidt weer tot snellere actie. Hoe scherper de gezamenlijke bril waardoor men naar de ‘wereld’ kijkt, hoe gemakkelijker het is om elkaar feedback te geven. En ook hier geldt; ‘meten is weten’ en ‘weten’ leidt weer tot verandering.