Vergaderen

We zetten training, coaching en observatie van vergaderingen in om effectievere besluitvorming en samenwerking te realiseren. Vergaderen en teambuilding, twee vliegen in één klap… Een effectieve vergadering waarin oprecht naar elkaar wordt geluisterd en waar aandacht is voor elkaar.

Drie processen
We zien drie processen in een vergadering:

Dialoogvoering doovragen, reflectie, feedback geven en ontvangen, effecten gedrag, onderlinge patronen
Vergaderen voor- en nazorg, structuur vergadering voorzitterschap, deelnemerschap, notuleren
Besluitvorming beeld- en meningsvorming, bevoegdheden, borging, verantwoordelijkheden, leiding geven, draagvlak

Het observeren van vergaderingen in combinatie met individuele coaching, training, intervisie werkt krachtig en kost nauwelijks extra tijd.

Voor wie
Teams, leidinggevenden, projectleiders, voorzitters, deelnemers en notulisten.