Team- & Organisatieontwikkeling

Teamcoaching, procesbegeleiding, aangevuld met persoonlijke coaching en training, zetten we in bij vraagstukken op het gebied van:

 • Samenwerking
 • Visieontwikkeling
 • Leiderschap
 • Zelfsturing
 • Gedragontwikkeling

Zonder te bepalen ‘hoe het anders moet’ begeleid ik veranderingsprocessen op mijn persoonlijke manier. Tijdens de bijeenkomsten ontstaat snel een veilige en open sfeer. Mensen uiten zich spontaan en durven op elkaar te reageren. Waar nodig stuur ik bij en laat ik in de spiegel kijken.

Het traject
We koppelen het traject aan de bestaande normen, waarden en opleidingstrajecten in de organisatie, zodat er synergie ontstaat. Bij omvangrijke trajecten maken we gebruik van een klankbordgroep, bestaande uit medewerkers uit de organisatie met verschillende achtergronden. Zo krijgen we een bredere kijk op het geheel en een groter draagvlak.

Doorgaans gebruiken we de dialoog als werkvorm, waarbij we de volgende stappen doorlopen:

 • Wat willen we bereiken? Gewenste situatie?
 • Waar staan we nu? Wat doen we al wat goed werkt?
 • Welke verstorende patronen, ego’s en maskers kunnen we loslaten?
 • Wat kunnen we nog meer doen?

In het proces bepalen we gezamenlijk, in elke ontmoeting, de volgende stap.

Twee vliegen in één klap

 1. Inhoudelijk zetten we stappen door visie, werkprocessen of een bepaald thema te bespreken.
 2. Tegelijkertijd versterken we de persoonlijke effectiviteit en samenwerking door feedback te geven op werkwijze en gedrag tijdens teambijeenkomsten.

We doen dit bijvoorbeeld door het observeren van vergaderingen of het faciliteren van besluitvormingsprocessen over een specifiek onderwerp.

Voor wie
Managementteams, organisaties, samenwerkingsverbanden, afdelingen.