Over Marianne

Marianne werkt als teamcoach en trainer. In 1993 startte ze haar carrière als beleidsmedewerker en docent bij het huidige ROC Zoomvliet College in West Brabant. Tevens doceerde ze aan de Wageningen University and Research Centre. Na diverse functies op HRM-gebied in het bedrijfsleven en de zorg, startte ze in 2006 haar eigen onderneming in training, coaching en projectbegeleiding in het zuiden van Nederland.

 In haar werkwijze is Marianne heel open en spontaan gericht op ‘dat wat werkt’ om samen het doel van de training, coaching of begeleiding op een effectieve en praktische wijze te bereiken. Ze is meester in het begeleiden van doelgerichte dialogen die écht de essentie raken. Haar rijke persoonlijke ervaringen werken inspirerend en haar enthousiasme om te werken vanuit de belangrijke overtuiging dat ‘iedereen er toe doet en er bij hoort’ werkt aanstekelijk. Marianne is ook erg actief op het vlak van stimulatie van werkgevers om samen te werken met mensen met bijzondere gaven en een afstand tot de arbeidsmarkt.

 Haar specialiteiten zijn groepsdynamica, communicatie, samenwerking in en tussen organisaties, teambuilding, strategiebepaling, effectief overleggen, coaching en leiderschap. Allemaal ‘doorspekt’ met oplossingsgerichte en systemische toepassingen.