Organisatie Opstellingen

Soms hebben we alles al geprobeerd. We weten wel hoe het anders moet, maar lukt het ons niet…

  • Waarom loopt de samenwerking in ons team zo stroef?
  • Hoe lossen we het conflict tussen twee collega’s op?
  • Er zit veel meer in dit team, hoe krijgen we dat er uit?
  • Welke koers gaan we varen?
  • Wat zit er nu écht achter?

Organisatie opstelling Een organisatie opstelling maakt voor een persoon, team of organisatie visueel inzichtelijk waar de kern zit bij werkgerelateerde problemen. Personen of symbolen vormen als representanten een ruimtelijke voorstelling van de hulpvraag. Men is deelnemer en toeschouwer tegelijkertijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gevoel en intuïtie. Het is een snelle manier om te komen tot concrete oplossingen en daadkracht.

  • Zelf ervaren
  • Onzichtbare patronen zichtbaar maken
  • Oplossingsgericht aan de slag

Voor wie

  1. Teams, managers, medewerkers of teams.
  2. Trainers en coaches die organisatie opstellingen als methode willen toevoegen aan hun eigen toolbox.In samenwerking met Theo Bruekers vinden er regelmatig tweedaagse trainingen en opstellingsbijeenkomsten plaats waar concrete thema’s worden behandeld.

Meer info: Link naar filmpje over uitleg familieopstellingen. Een organisatieopstelling gaat op een vergelijkbare wijze, alleen de hulpvraag, setting en betrokkenen zijn anders.
Uitleg familieopstellingen